2282 3535 sonny@sonnyside.dk

Menda.dk var oprindeligt tænkt som en slags RFQ service til mennesker med angst der søgte behandler.

Kort fortalt gik det ud på, at man som angstramt kunne beskrive sin situation. Beskrivelsen blev så sendt ud til et netværk af tilmeldte behandlere, som så kunne byde ind på “opgaven”, hvis behandleren så det som et godt match.

Den angstramte kunne så i ro og mag vælge den behandler, han/hun mente ville være bedst for ham/hende.

Denne service ville være gratis for den angstramte.

Behandleren skulle betale f.eks. 200,-, hver gang hun sendte sine informationer til en angstramt.

Jeg har været igennem en masse overvejelser i processen med at bygge dette.

Jeg programmerede faktisk også selv et system, så det ville køre ret automatisk, ud over der hvor jeg selv valgte at jeg ville ind over.

Det var en svær beslutning at lægge RFQ delen til side, men jeg endte med at sidde og ringe til behandlere, hver gang jeg havde tid til at arbejde med Menda og det var jo ikke derfor, jeg lavede sitet i sin tid.

Jeg besluttede derfor at gå tilbage til scratch og udelukkende koncentrere mig om at skabe godt indhold. Det fortsætter jeg med, til jeg når 8000 besøg pr. md. og så vurderer jeg derfra, om der er en åbenlys E-bog der kan sælges, eller hvordan det hele ser ud til den tid.